DEFACTO PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ


Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DeFacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi (“DeFacto”) tarafından hazırlanmıştır.
 

DeFacto olarak yourdesign.com.tr adresli internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda birinci ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktayız. Ayrıca mobil uygulamamız (“Uygulama”) içerisinde, Site’de kullanılan çerezlerle benzer işlevlere sahip SDK’lar (Software Development Kit) da kullanılmaktadır. Bu Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), DeFacto tarafından yönetilen Site için geçerli olup, çerezler ve SDK’lar Aydınlatma Metni’nde açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Bu Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız zorunlu çerezler haricindeki çerezler için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve kullanıcılara istedikleri her zaman açık rızaya ilişkin tercihlerini değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.

Kullanıcılar, çerez yönetim paneli üzerinden internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedir. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirme imkanına sahiptir.

Çerez Nedir?

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya açık adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı  com.tr tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup, neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb.) ile DeFacto bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

 
Çerez Tipleri:

 • Sahipliklerine göre:
  • Birinci Taraf Çerezler
   Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya DeFacto tarafından cihaza yerleştirilmektedir.
  • Üçüncü Taraf Çerezler
   DeFacto ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
 • Aktif olduğu süreye göre:
  • Oturum Çerezleri
   Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.
  • Kalıcı Çerezler
   Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.
 • Kullanım amaçlarına göre:
  • Zorunlu Çerezler
   Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.
  • İşlevsel (Tercih) Çerezleri
   Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.
  • İstatistik Çerezleri
   Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.
  • Pazarlama Çerezleri
   İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Performans / Analitik çerezler, internet sitelerinde kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesi için sıklıkla kullanılmakta olup, bu duruma reklamların ilgili kişiler üzerindeki etkisinin ölçümü de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri tarafından, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Üçüncü taraf altyapısı aracılığıyla sunulan çerezlerin kullanımına onay vermeniz halinde, kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına onay verdiğiniz kabul edilecektir.


Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
Çerezler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; DeFacto hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

Ayrıca yukarıdaki tabloda belirtilen reklam ve pazarlama çerezleri ile analitik çerezler ve performans çerezlerine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecektir.
 
Çerezlerin Yönetimi
İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Özellikle teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde, Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir.

Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Kaydet” butonuna tıklayabilir, ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyebilirsiniz.

Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız.


İlgili Kişilerin Talepleri

Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınız ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için Genel Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. DeFacto çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Aydınlatma Metni’ni değiştirme hakkını saklı tutar.

İlgili Çerezler Aşağıdaki Tabloda Sunulmuştur

 

Zorunlu Çerezler

Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.

 

Üçüncü Taraf

Çerez İsmi

Çerez Kullanım Amacı

Çerez Süresi

Google

G_ENABLED_IDPS

Google ile oturum açmak için kullanılır.

2914811 Gün

 

 

Reklam ve Sosyal Medya Çerezleri

Bu Çerez ve Reklam Bildirimi (ve herhangi diğer ekler) Gizlilik Bildirimimizin bir parçasıdır ve gizlilik uygulamalarımızdaki ve yasal gerekliliklerdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde periyodik olarak

güncellenebilir. Önemli değişikliler için, Sitelerimizde, her Bildirimin en üstünde en son güncellendiği tarihi belirten göze çarpan bir bildirim yayınlayarak sizleri bilgilendireceğiz.

 

Üçüncü Taraf

Çerez İsmi

Çerez Açıklaması

Çerez Süresi

 

Related

 

_ExVID

Üyeliğini tamamlamış ziyaretçi kimliğinin tutulduğu parametredir.

 

2 Yıl

 

Related

 

OfferMiner_ID

Çerez kimliğini kaydetmek için kullanılmaktadır.

 

2 Yıl

 

 

Related

 

 

VL_CM_0

Site üzerindeki kullanıcı davranışlarını, Visilabs modüllerinde ve kurallarda kullanmak amacıyla site üzerinde tutar ve kullanıcıları sisteme sorgu atmadan buradan tanır.

 

 

2 Yıl

 

Related

 

OM.lastCatUrl

Kullanıcının son gezdiği kategoriye göre çalışılan kurgularda kullanılması amacıyla kullanılır.

Oturum Süresi Boyunca

 

Related

 

OM.login

Kullanıcıyla ilgili oturum içerisinde giriş etkinliğinin atılıp atılmadığını tutmak amacıyla kullanılır.

Oturum Süresi Boyunca

 

Related

 

OM.3rd

Farklı domainlerdeki kullanıcıları tekilleştirmek için kullanılır.

 

20 Yıl

Emarsys

scarab.visitor

Ziyaretçileri oturumları esnasında ziyaretçi kimliğini saklayarak eşleştirir

1 Yıl

 

Emarsys

 

cdv

Emarsys'in kullanıcıya kişiselleştirilmiş ürün tavsiyeleri gösterilmesi için kullanılmaktadır.

 

1 Yıl

 

 

Emarsys

 

s

Kullanıcı oturum süresinin uzunluğunu ölçmek için kullanılır

Oturum

Süresi Boyunca

 

Criteo

 

cto_bundle

İlgili reklamlar görüntülemek için ziyaretçi davranışını toplar.

 

Kalıcı

 

 

Facebook

 

 

_fbp

Facebook tarafından, reklamların ilgi düzeyini ölçmek, iyileştirmek ve üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı

teklif verme gibi reklam ürünlerini sunmak için kullanılır.

 

 

3 Ay

 

Facebook

 

fr

Facebook tarafından kullanıcının site içerisindeki davranışlarını tutarak

kullanıcıya ilgili reklam gösterilmesini sağlar.

 

3 Ay

 

Google AdSense

 

_gcl_au

Google AdSense tarafından, Google AdSense hizmetlerini kullanan internet sitelerindeki reklam verimliliğini ölçümlemek için kullanılır.

 

3 Ay

 

TikTok

 

_tt_enable_cookie

Reklam kampanyalarının performanslarının ölçümlenmesi ve kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesi (reklamlar dahil) için

Tiktok tarafından oluşturulur.

 

1 Yıl

 

TikTok

 

_ttp

Reklam kampanyalarının performanslarının ölçümlenmesi ve kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesi (reklamlar dahil) için

Tiktok tarafından oluşturulur.

 

1 Yıl

 

Doubleclick

 

test_cookie

Doubleclick tarafından çerez oluşturulup oluşturulmadığının kontrolü için oluşturulur.

 

1 Gün

 

Doubleclick

 

IDE

Doubleclick tarafından kullanıcının site içerisindeki davranışlarını tutarak kullanıcıya ilgili reklam gösterilmesini sağlar.

 

1 Yıl

 

Rapleaf

 

rlas3

Rapleaf tarafından kullanıcının site içerisindeki davranışlarını tutarak

kullanıcıya ilgili reklam gösterilmesini sağlar.

 

1 Yıl

Rapleaf

pxrc

Rapleaf tarafından kullanıcının site içerisindeki davranışlarını tutarak

2 Ay

 

 

 

kullanıcıya ilgili reklam gösterilmesini sağlar.

 

TapAd

TapAd_TS

Kullanıcının cihaz bilgilerini tutmaktadır.

2 Ay

TapAd

TapAd_DID

Kullanıcının cihaz bilgilerini tutmaktadır.

2 Ay

 

TapAd

 

TapAd_3WAY_SYNCS

Reklam ağı ile veri senkronizasyonu için kullanılır.

 

2 Ay

 

AppNexus

 

uuid2

Cihaz ve tarayıcı bilgisini tutarak buna bağlı olarak reklam gösterimini sağlar.

 

3 Ay

 

AppNexus

 

anj

Kullanıcıların çerez kimliklerinin partnerlerle senkron olması için kullanılır.

 

3 Ay

Yahoo

IDSYNC

Reklam hedeflemeleri için kullanılmaktadır.

1 yıl

 

 

Pubmatic

 

 

KRTBCOOKIE_97

Dönüş ziyaretleri sırasında, aynı reklam ağını kullanan internet siteleri arasında, kullanıcıların cihazlarını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydetmektedirler. Kaydedilen bu kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek amacıyla kullanılmaktadır

 

 

29 Gün

 

 

Pubmatic

 

 

PUBMDCID

Dönüş ziyaretleri sırasında, aynı reklam ağını kullanan internet siteleri arasında, kullanıcıların cihazlarını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydetmektedirler. Kaydedilen bu kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek amacıyla

kullanılmaktadır

 

 

2 Ay 29

Gün

 

Pubmatic

 

PugT

Server-side çerez limitinin kontrolü için tarayıcıdaki çerez güncellemelerini takip eder.

 

29 Gün

 

Casalemedia

 

CMID

Kullanıcı davranışlarını kaydetmek ve hedefli reklamlar için kullanılır.

 

1 Yıl

Casalemedia

CMPS

Kullanıcı davranışlarını kaydetmek ve hedefli reklamlar için kullanılır.

3 Ay

 

Casalemedia

 

CMPRO

Kullanıcıları anonim bir şekilde takip etmek için kullanılır.

 

3 Ay

 

Casalemedia

 

CMRUM3

Kullanıcı davranışlarını kaydetmek ve hedefli reklamlar için kullanılır.

 

1 Yıl

 

 

Casalemedia

CMST

Kullanıcı davranışlarını kaydetmek ve hedefli reklamlar için kullanılır.

 

1 Gün

 

MediaMatch

 

uuid

Kullanıcı davranışlarını kaydetmek ve hedefli reklamlar için kullanılır.

Oturum Süresi Boyunca

 

BidSwitch

 

tuuid

Kullanıcıların çerez kullanımına izin verip vermediklerini takip etmek için kullanılır.

 

1 Yıl

 

BidSwitch

 

c

Programatik reklamlarında kullanıcı tanımlamak için kullanılır.

 

1 Yıl

 

BidSwitch

 

tuuid_lu

Farklı sitelerde gezen kullanıcıları

tanımlamak ve Bidswitch tarafından aynı reklamın farklı kullanıcılara tekraren gösterilmediğini kontrol için kullanılır.

 

1 Yıl

 

Adroll

 

tluid

Farklı sitelerde gezen kullanıcıları

tanımlamak ve reklam ağlarında kullanıcı datalarının değişimi için kullanılır.

 

3 Ay

Revcontent

    ID

Üçüncü tarafların reklam hedeflemelerinde kullanılır.

50 Yıl

AddThis

ouid

Unique kullanıcı id'si.

1 Yıl

 

AddThis

 

na_id

Sosyal medya platformlarında paylaşım yapılmasını sağlamak için oluşturulur.

Oturum Süresi Boyunca

Media.net

visitor-id

Kullanıcı ile ilgili bilgileri saklar.

1 Yıl

 

Media.net

 

data-c-ts

Kullanıcıya ilgili reklam ve içerik gösterilmesi için kullanılır.

 

29 Gün

 

Media.net

 

data-c

Kullanıcının farklı web sitelerdeki bilgilerini toplar.

 

29 Gün

 

Analitik Çerezler ve Performans Çerezleri

Analiz çerezleri kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu tür çerezler kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcılar tarafından

görüntülenen ekranlar/bağlantılar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri toplar.

 

Üçüncü Taraf

Çerez İsmi

Çerez Kullanım Amacı

Çerez Süresi

 

Hotjar

 

_hjDonePolls

Kullanıcının site üzerindeki bir anketi tamamladığında oluşturulur. Aynı anketin kullanıcıya tekrardan

çıkmamasını sağlamaktadır.

 

1 Yıl

 

Hotjar

 

_hjMinimizedPolls

Kullanıcının site içerisindeki Hotjar anketini küçülttüğünde atılır ve anketin kullanıcı için sürekli küçük gözükmesini sağlamaktadır.

 

1 Yıl

 

Hotjar

 

_hjSession_2131605

Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair işlevsel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydetmeye yarar.

 

1 Gün

 

 

Hotjar

 

 

_hjSessionUser_2131605

Tarayıcıda o siteye özgü olan Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır.

Bu, aynı siteye yapılan sonraki

ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar.

 

 

1 Yıl

 

Hotjar

 

_hjIncludedInSessionSample

Söz konusu kullanıcının sitenizin günlük oturum limiti tarafından tanımlanan veri örneğine dahil olup olmadığını Hotjar'a bildirmek için ayarlanmıştır.

 

1 Gün

 

Hotjar

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydetmeye yarar.

 

1 Gün

 

 

Hotjar

 

 

_hjCachedUserAttributes

Kullanıcı örneklemde olmadığından

tanımlama API'si aracılığıyla gönderilen kullanıcı niteliklerini saklar. Toplanan öznitelikler, yalnızca kullanıcı bir geri bildirim aracıyla etkileşime girerse kaydedilecektir, ancak bir geri bildirim

aracının mevcut olup olmadığına bakılmaksızın çerez kullanılacaktır.

 

 

Oturum Süresi Boyunca

 

 

Hotjar

 

_hjFirstSeen

Kullanıcının ilk ziyareti olup olmadığı bilgisini tutar.

 

1 Gün

 

Atlassian Jira

 

ajs_anonymous_id

Tanımlama bilgisi, ziyaretçi kullanımını, etkinlikleri, hedef pazarlamayı takip

etmeye yardımcı olur ve ayrıca uygulama performansını ve kararlılığını ölçebilir.

 

1 Yıl

Atlassian Jira

 

ajs_group_id

Ziyaretçi kullanımını ve web sitesindeki etkinlikleri takip eder.

 

1 Yıl

 

Atlassian Jira

 

ajs_user_id

Genellikle analitik için kullanılır ve daha önce ziyaret edip etmediğinizi takip ederek belirli bir siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini saymaya yardımcı olur.

 

1 Yıl

Google Tag Manager

 

direct_session

Direkt kanaldan gelen kullanıcının takibini sağlar.

 

1 Gün

 

Google Analytics

 

_ga

Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydetmeye yarar.

 

2 Yıl

 

Google Analytics

 

_ga_1234567890

Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir

kimlik kaydetmeye yarar.

 

2 Yıl

 

Google Analytics

 

_ga_CJ64VY601G

Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydetmeye yarar.

 

2 Yıl

 

Google Analytics

 

_gid

Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydetmeye yarar.

 

1 Gün

Google Analytics

 

_dc_gtm_UA-35224663-1

Analitik ve raporlama faaliyetleri için kullanılır.

 

1 Gün

 

Google Analytics

 

FPID

Server-Side Google Analytics

isteklerinde müşteri kimlik için kullanılır.

 

2 Yıl

Yandex Metrica

_ym_uid

Siteye gelen kullanıcıları belirlemek için kullanılır.

Kalıcı

 

Yandex Metrica

 

_ym_d

Kullanıcının siteye ilk geldiği tarihi saklar.

 

1 Yıl

Yandex Metrica

 

_ym_visorc

Oturumu tekrar göstermek özelliği için kullanılır.

 

1 Gün

Yandex Metrica

 

_ym_isad

Kullanıcının bir reklam engelleyicisinin olup olmadığının kontrolü için kullanılır.

 

1 Gün

Yandex

yuidss

Kullanıcı tanımlamak için kullanılır.

1 Yıl

Yandex

yandexuid

Kullanıcı tanımlamak için kullanılır.

1 Yıl

Yahoo

B

Kullanıcı davranışlarını takip edip saklar

13 Ay

Google Analytics

FPLC

Server side GTM Cross domain linkler.

1 Gün

 

Doğuş Teknoloji

 

BlueStripe.PVN

Doğuş Teknoloji uygulama sunucuları ekibinin kullandığı performans izleme araçlarının eklediği bir çerezdir.

Oturum Süresi Boyunca

Outbrain

 

obuid

Kullanıcı davranışlarının takibi için kullanılır.

 

3 Ay

 

İşlevsel Çerezler

İşlevsellik Çerezler’i olarak da bilinin tercih Çerezler’i internet sitesinin kullanılan dil veya tercih edilen bölge veya otomatik olarak girişi sağlayan kullanıcı adı ve şifre gibi geçmişteki tercihlerinizin hatırlanmasını

sağlayan Çerezler’dir. Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik

tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

 

Üçüncü Taraf Çerez

Çerez İsmi

Çerez Kullanım Amacı

Çerez Süresi

Usizy

usizy.sk

Kullanıcının yerel ayarlarının bilgisini içerir.

2 Yıl

 

Birinci Taraf Çerezler

İnternet sitesinin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz internet sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.

 

Birinci tarafa ait uygulanan zorunlu çerezlerdir, üçüncü taraflar ile paylaşılmaz.

 

Zorunlu Çerezler

Birinci tarafa ait uygulanan zorunlu çerezlerdir, üçüncü taraflar ile paylaşılmaz.

 

Birinci Taraf

Çerez İsmi

Çerez Kullanım Amacı

Çerez Süresi

Your Desing by DeFacto

 

pLV

Kullanıcının son ziyaret ettiği ürünlerin bilgisini tutmak için kullanılmaktadır.

 

7 Gün

Your Desing by DeFacto

 

SelectedGender

Kullanıcının son seçim yaptığı cinsiyet bilgilerini tutmak için kullanılmaktadır.

 

1 Yıl

Your Desing by DeFacto

 

SelectedGenderValue

Kullanıcının son seçim yaptığı cinsiyet bilgilerini tutmak için kullanılmaktadır.

 

1 Yıl

Your Desing by DeFacto

 

SelectedMenuItem

Kullanıcının son seçim yaptığı menü bilgilerini tutmak için kullanılmaktadır.

 

1 Yıl

Your Desing by DeFacto

 

DF.Customer.V3

Kullanıcının oturum kimliğini tutmak için kullanılmaktadır.

Oturum Süresi Boyunca

Your Desing by DeFacto

CustomerEmail

Kullanıcının e-mail bilgisini tutmaktadır.

Oturum Süresi Boyunca

Your Desing by DeFacto

 

DF.l144

Kullanıcının dil seçim bilgisini tutmaktadır.

 

1 Yıl

Your Desing by DeFacto

 

miniCartCount

Kullanıcının sepetteki ürün adet bilgisini içermektedir.

Oturum Süresi Boyunca

Your Desing by DeFacto

 

PageNumber

Kullanıcının kaç sayfa görüntülediği bilgisini tutmak amacıyla kullanılır.

Oturum Süresi Boyunca