SATIŞ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1- SATICI'YA İLİŞKİN BİLGİLER:

Unvan: Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi

(Bundan sonra www.yourdesign.com.tr  veya SATICI olarak anılacaktır)

Adres: DeFacto Plaza, Basın Ekspres Yolu, Bahariye Caddesi, No.31, 34303, Halkalı, Küçükçekmece – İSTANBUL Marmara Kurumlar V.D: 650 003 4716

Telefon:  +90 212 705 12 12

E-posta:  info@yourdesign.com.tr  

MERSİS No: 0650003471600013

Web Sitesi: www.yourdesign.com.tr    

 

2- ÜRÜN BİLGİLERİ:

Sözleşmeye konu olan ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi (KDV) dahil toplam fiyatı internet sitesinde belirtildiği şekildedir. Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Bedeni, Rengi, Adedi ve Satış Bedeli www.yourdesign.com.tr   internet sitesi üzerinde “Ürün Detay” kısmında belirtildiği gibidir. Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

3- GEÇERLİLİK SÜRESİ:

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ön bilgilerin verildiği ve mesafeli satış sözleşmesi yapıldığı anda geçerlidir. Sonrasında SATICI’nın değişiklik yapma hakkı saklı olup, bugünden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

4- ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI:

www.yourdesign.com.tr  web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde Kredi Kartı (Visa, Mastercard, American Express, Troy ve İyzico) ve promosyon kodu ile alışveriş yapılabilmektedir. Mümkün olan taksit adetleri, seçilen kredi kartına göre değişebilmekte ve alışveriş süreci içinde görülebilmektedir. Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir. Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 117 ve devamı maddelerinde yer alan “Borçlunun Temerrüdü” hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf temerrüde düşmüş kabul edilecektir ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

5- ÜRÜN TESLİMATI:

Teslimat Şekli:

Teslimat Adresi.

 Teslim Edilecek Kişi:

 Fatura Adresi:

 

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki üçüncü kişi veya kuruluşa teslim edilir. Kampanyalı ürünlerde ise kampanya bitiş tarihinden sonraki 1 (bir) hafta içerisinde ürünler ALICI’ya teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği üçüncü kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından ve/veya tüketici mevzuatı uyarınca belirlenen seçimlik haklarından birini kullanabilir. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 7 iş günü içerisinde siparişiniz Yurtiçi Kargo tarafından teslim edilecektir.

 

Kargo Ücreti: Kargo bedeli ürün hizmetine dahil değildir, www.yourdesign.com.tr   internet sitesinde ürün ödeme ekranında kargo ücreti hizmet bedeli sunulacaktır.

 

ALICI, satın aldığı ürünü kişisel kullanım amacıyla satın aldığını ve bu kapsamda sipariş ettiği kişiselleştirilmiş ürünleri ticari amaç güderek üçüncü şahıslara satmayacağını ve bu yol ile fiili bir kazanç elde etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI internet sitesi üzerinden kişiselleştirip satın aldığı ürünü bu maddeye aykırı olarak üçüncü şahıslara satması halinde, Defacto’nun ve/veya 3.şahısların bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararın tazmininden münhasıran sorumlu olacağını ve bu kapsamda Defacto’nun herhangi bir ödeme yapması halinde rücu hakkı olduğunu ve ilk talepte bu zararı karşılayacağını kabul eder.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

 

6.1-YASAL CAYMA HAKKI

 

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz. Kişiye özel ürünler, kişinin talebi üzerine yapılandırılan, kişiselleştirilen veya yazı eklenmiş ürünleri içerir. Örneğin; gravürler, pullar, monogramlar, nakışlar, kabartmalar, gravürler, oymalar veya baskılar. Kişiye özel ürünler iade edilemez ancak ürünler teslim edildiklerinde hasarlı / kusurlu ise para iadesi yapılabilir, değiştirilebilir ya da ALICI’nın tüketici mevzuatından kaynaklanan diğer seçimlik haklarının kullanımı sağlanabilir.

 

6.2-YASAL CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

 

ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde sayılan sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

Ayrıca niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

 

Her türlü bilgisayar yazılım ve programları, DVD, VCD, CD v.b. üzerine ses ve görüntü kaydedilen ürünler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması ise ürünün ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış olması şartına bağlıdır.

 

6.3. KİŞİYE ÖZEL / KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER ÜRÜNLER BAKIMINDAN CAYMA HAKKI

 

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz. Kişiye özel ürünler, kişinin talebi üzerine yapılandırılan, kişiselleştirilen veya yazı eklenmiş ürünleri içerir. Örneğin; gravürler, pullar, monogramlar, nakışlar, kabartmalar, gravürler, oymalar veya baskılar. Kişiye özel ürünler iade edilemez ancak ürünler teslim edildiklerinde hasarlı / kusurlu ise para iadesi yapılabilir veya değiştirilebilir.

 

7-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

"DEFACTO" markası ve logosu, ve Websitesi'nin  tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak DEFACTO tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. İnternet sitesine konu ürün kişiselleştirme hizmetinden  faydalanılması hiçbir suretle ALICI’ya içeriklere yönelik hak tanındığı anlamına gelmemekte olup ALICI  DEFACTO’nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını DEFACTO’nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda kullanamaz. ALICI’nın ürün kişiselleştirirken üçüncü kişilerin ve/veya DEFACTO’nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Alıcı, DEFACTO’nun ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

ALICI, www.yourdesign.com.tr  internet sitesi üzerinden sunulan tasarım ve görseller ile oluşturulacak  ürünlere dair mali ve manevi hakların DEFACTO’ ya ait olacağını,  FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı ile yine FSEK’in 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde yazılı eseri umuma arz yetkisi, icranın sahibi olarak tanıtılma hakkı, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını menetmek yetkisi ile eser sahibinin zilyet ve malike karşı haklarını kullanım yetkisi gibi manevi hakları kullanma yetkisinin DEFACTO’ ya ait olacağını, çalışanlarından bu hususta gerekli izin ve beyanlarını aldığını, aksi halde DEFACTO’nun bu sebeple uğrayabileceği tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

DEFACTO, ALICI’nın www.yourdesign.com.tr  internet sitesi üzerinden kendisine ait görsel ve tasarımlar ile oluşturacağı ürünlere ilişkin her türlü mali ve manevi hakların ALICI’ya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8-TÜKETİCİLERİN ŞİKÂYET VE İTİRAZLARI

 ALICI'ya tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan SATICI’ya iletecektir. ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

 

Bu parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen değerleme oranında arttırılarak uygulanır: a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi ile 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Madde 6 uyarınca değeri 2000 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2000 Türk Lirası ile 3000 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaz. Tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar taraflar için bağlayıcıdır. Tüketiciler ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine de başvurabilirler.

Hiçbir parasal sınırlama öngörülmemekle beraber, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak tüketici mahkemelerine başvurulabilir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez.

İşbu 2 (iki) sayfadan ibaret belge, ………………………………… tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir. Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 2 (iki) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tümünü onayladım, teyit ettim.

SATICI: Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi

ALICI: Adı-Soyadı/Unvan:

Tarih: