ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

  1. TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) Basın Ekspres Yolu, Bahariye Caddesi, No.31, 34303, Halkalı, Küçükçekmece – İSTANBUL adresinde mukim Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi (“DeFacto”) ile www.yourdesign.com.tr  internet sitesine üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında internet sitesinin kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve kuralları tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

2.1  Üye, 18 yaşının üzerinde olma koşulunu sağladığını, üyelik kayıt işlemleri sırasında talep edilmesi durumunda bu koşulu sağladığını gösterir nitelikte kimlik, pasaport vb. resmî kimlik belgelerini ibraz edeceğini kabul eder. 18 yaşından küçüklerin üyeliği veli veya yasal vasisinin yazılı onayına tabidir. 

2.2.Üye, www.yourdesign.com.tr    internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, DeFacto’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme'nin DeFacto tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın sona erdirebileceğini kabul eder.

2.3 Üye, Your Design üzerinden oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye, üyelik oluşturmak için kullandığı aynı şifrenin birden fazla platformda kullanılmaması gerektiğini bildiğini kabul eder. Üye’nin www.yourdesign.com.tr   internet sitesine üye olurken kullandığı e-posta adresinin ve oluşturduğu şifrenin güvenliği ve gizliliği Üye’nin sorumluluğundadır. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından DeFacto'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, DeFacto’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.4     Üye, www.yourdesign.com.tr   internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 2.5 DeFacto, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya DeFacto internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.

2.6   DeFacto, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

2.7   Üye, www.yourdesign.com.tr    internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

2.8   www.yourdesign.com.tr   internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen yazılı düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve DeFacto’nun bu düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DeFacto’ya yöneltilebilecek herhangi bir talepte DeFacto ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır. Ayrıca, yayınlanmasını tercih ettiğiniz içeriklerde ve paylaştığınız yorumlarda yer alan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenecek ve üçüncü kişi kullanıcıların erişebileceği şekilde DeFacto’ya ait platformunda aleni olarak yayınlanacaktır. DeFacto platformlarında yapacağınız paylaşımlarınız ve yorumlarınız kapsamında hangi bilgilerinizin yayınlanacağını siz belirleyebilirsiniz. Ancak, bu işlemi yapmanız, ilgili verileri aleni hale getirecek olup DeFacto platformlarını kullanan diğer kullanıcılar bu verilere erişebilecektir.

2.9    Üye, tüm hakları DeFacto’ya ait olan ve www. yourdesign.com.tr üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, logo, slogan, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.  Üye kişiselleştirilmiş ürünlerine dair tüm fikri mülkiyet haklarının münhasıran Defacto’ya ait olduğunu kabul eder.

2.10  DeFacto, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.yourdesign.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden DeFacto'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

2.11   Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

2.12  İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, DeFacto’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, DeFacto'nun üyeye karşı Sözleşme'ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.13   DeFacto, kişisel verilerinizin işlenmesinde ve aktarılmasında KVKK ve sair mevzuata uygun davranmakta, kişisel verilerinizin güvenliğine yüksek derecede önem vermekte ve KVKK’nın 12. maddesi gereği güncel teknolojik gelişmelerle uyumluluk arz eden teknik ve idari tedbirleri almaktadır. DeFacto, Üyelerin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, verilerin yetkisiz kullanımını veya yetkisiz üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermektedir. Bu çerçevede DeFacto, kusuru bulunmaksızın verilerin ifşa edilip yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde sorumlu tutulamaz.   

2.14 Your Design üyesi olmanız durumunda DeFacto internet sitesi ve uygulamaları aracılığıyla topladığımız kişisel veriler; kullanıcı hareketlerinin takip edilerek pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, özelleştirilmiş kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, profilleme yapılması, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve promosyon önerilerinin oluşturulması, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre DeFacto’ya ait ürünlerin sizlere özelleştirilerek sunulması/önerilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. DeFacto, Your Design üyelik işlemlerini yürütebilmek ve size özel hizmetler sunabilmek için sunucuları yurt dışında bulunan bulut hizmet altyapılarını kullanmaktadır. Your Design üyesi olmanız halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin DeFacto adına sunucuları yurt dışında bulunan veri işleyenler tarafından işlenmesi söz konusudur. DeFacto kişisel verilerinizi, sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki hizmet sağlayıcıları ve altyapı tedarikçileri vasıtasıyla; üyelik işlemlerinin yürütülmesi, internet sitesi ve/veya mobil uygulamasında yer alan hizmetlerin sunulabilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışına aktarılabilecektir. Detaylı bilgi edinmek için Üye Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’ni inceleyebilirsiniz.

2.15   Üyelik kapsamında temin edilen kişisel verileriniz ile bu kişisel verilerin işleme ve aktarım amaçları, ilgili kişi olarak KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız ve DeFacto’ya başvuru yöntemlerinin detayları hususunda bilgi edinmek için Üye Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. Ayrıca, Your Design üyesi olurken verdiğiniz doğum günü bilginiz dışındaki diğer kişisel verilerinizi Hesabım sayfasından her zaman güncelleme imkanına sahipsiniz. Siparişinizin durumuna ilişkin bilgilendirme içerikli iletiler haricinde ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin tercihlerinizi de Hesabım sayfasından yönetebilirsiniz. Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin tercihlerinizi kapattığınızda devam eden üyelik işlemleriniz, üyelik ayarlarınız, alışverişleriniz ve siparişleriniz ile ilgili olarak kampanya, promosyon, tanıtım vb. amaçlar taşımayan bilgilendirici nitelikte arama, SMS, e-posta ve bildirim almaya devam edebilirsiniz. 

2.16.  DeFacto kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. DeFacto, üyenin www.yourdesign.com.tr  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

2.17.    DeFacto, www.yourdesign.com.tr  internet sitesinin çalışmasını herhangi bir zamanda ve geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. DeFacto sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.yourdesign.com.tr  üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

2.18.    DeFacto internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye DeFacto internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.19.  DeFacto’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üye kişileri üyelikten çıkarma, üyelik başvurularını reddetme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu üye olmadan önce kabul eder. Bu durumda DeFacto’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.20.  DeFacto ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme'nin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.  Www.yourdesign.com.tr  üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Değişiklikler www.yourdesign.com.tr  yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek üyenin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

2.21   Üye, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, kampanya, puan vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle faydalanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan DeFacto hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

2.22.  Üye, DeFacto’nun, sahtecilik şüphesiyle (yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı teslimat adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması) bir satın alma işleminin kendisine haber verilmeksizin iptal etme hakkına sahip olduğunu; bu nedenle herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

2.23 ALICI, satın aldığı ürünü kişisel kullanım amacıyla satın aldığını ve  bu kapsamda sipariş ettiği kişiselleştirilmiş ürünleri ticari amaç güderek üçüncü şahıslara satmayacağını ve bu veya başka bir yol ile fiili bir kazanç elde etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI internet sitesi üzerinden kişiselleştirip satın aldığı ürünü bu maddeye aykırı olarak üçüncü şahıslara satması veya başka bir yol ile fiili kazanç elde etmesi halinde, Defacto’nun ve/veya 3.şahısların bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararın tazmininden münhasıran sorumlu olacağını ve bu kapsamda Defacto’nun herhangi bir ödeme yapması halinde rücu hakkı olduğunu ve ilk talepte bu zararı karşılayacağını kabul eder.

2.24.ALICI, www.yourdesign.com.tr  internet sitesi üzerinden sunulan tasarım ve görseller ile oluşturulacak  ürünlere dair mali ve manevi hakların DEFACTO’ ya ait olacağını,  FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı ile yine FSEK’in 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde yazılı eseri umuma arz yetkisi, icranın sahibi olarak tanıtılma hakkı, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını menetmek yetkisi ile eser sahibinin zilyet ve malike karşı haklarını kullanım yetkisi gibi manevi hakları kullanma yetkisinin DEFACTO’ ya ait olacağını, çalışanlarından bu hususta gerekli izin ve beyanlarını aldığını, aksi halde DEFACTO’nun bu sebeple uğrayabileceği tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

DEFACTO, ALICI’nın www.yourdesign.com.tr   internet sitesi üzerinden kendisine ait görsel ve tasarımlar ile oluşturacağı ürünlere ilişkin her türlü mali ve manevi hakların ALICI’ya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.25.Ürün sayfasında sipariş sayısı bazlı stok sınırlaması içeren kampanyalı ürünlerin satışlarında sistemsel aksaklıklar, altyapı sorunları vb. nedenlerle kampanya şartlarını aşan ürün alımı (aynı üründen yirmi adet ve üzeri sipariş verilmesi) gerçekleşmesi durumunda ve/veya tüketici alımı sayılmayacak adette toplu alım yapılması durumunda aşan ürün alımları geçersiz olacak ve sipariş iptal edilecektir. Bu durumda teslimat ücreti de dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler siparişin iptal tarihinden itibaren en geç iki gün içerisinde Tüketici’ye iade edilecektir. ALICI’nın 20 (yirmi) üründen fazla sipariş vermeyi istemesi durumunda info@yourdesign.com.tr  e-posta adresi üzerinden iletişime geçmek suretiyle talebini iletmesi mümkün olup, sipariş talebini kabul edip etmeme noktasındaki takdir münhasıran DEFACTO’dadır.

2.25.DEFACTO makul derecede fraud (dolandırıcılık) şüphesi oluşturan bir siparişi ve/veya işlemi, Alıcı’nın onayı olmaksızın, tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olup, işbu siparişin ve/veya işlemin iptali sebebiyle ALICI’NIN DEFACTO’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

3.İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Üye, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda DeFacto’nun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. DeFacto kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  1. YÜRÜRLÜK VE SÖZLEŞMENİN FESHİ:

Üye'nin, üyelik kaydı yapması üyenin Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye'nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya DeFacto tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.