YOUR DESIGN E-BÜLTEN ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ KURALLARI VE BİLGİLENDİRME METNİ

DeFacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi (“DeFacto”) olarak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu E-Bülten Elektronik Ticari İleti Kuralları ve Bilgilendirme Metni’ni hazırladık.

Bu kapsamda, www. yourdesign.com.tr adresli internet sitemize üye olmak ve/veya üye olmadan alışveriş yapmak kaydıyla paylaşmış olduğunuz e-posta adresi iletişim bilginiz, izin vermeniz halinde pazarlama iletişiminde kullanmak üzere; pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, pazarlama analiz ve kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarının yapılması; hizmet, tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, promosyon vb. ticari elektronik iletilerin rıza vermiş olduğunuz kanallar üzerinden gönderilmesi amaçlarıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un altıncı maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve KVKK’nın beşinci maddesinin birinci fıkrası gereğince açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz, elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin olarak vermiş olduğunuz onayı geri almanız durumunda açık rızanızı geri çektiğiniz kabul edilecektir.


DeFacto tarafından kişisel verileriniz/verileriniz doğrudan veya veri işleyenleri aracılığıyla kullanılacak, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve DeFacto’nun tedarikçileri ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla DeFacto’nun sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları tarafından bu amaçlarla sınırlı olarak ve açık rızanıza dayalı olarak işlenecek ve yurt dışında bulunan sunucular vasıtasıyla yurt dışına aktarılacaktır.


KVKK’nın on birinci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanallardan iletebilirsiniz.