YOUR DESIGN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Unvan: DEFACTO PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres:DeFacto Plaza Basın Ekspres Yolu,Bahariye Caddesi, No:31,34303,Halkalı,   Küçükçekmece – İSTANBUL

Vergi Dairesi/ No: Marmara Kurumlar V.D: 650 003 4716

Telefon:+90 212 705 12 12

Faks:+90 212 886 51 29

E-Posta: info@yourdesign.com.tr

MERSİS No:0650003471600013

Web Sitesi: www.yourdesign.com.tr    

 

1.2 ALICI

Adı-Soyadı/

Unvan             :

Adres              :

Telefon           :

E-posta           :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet www. yourdesign.com.tr sitesinden (“Web Sitesi”) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Sözleşmeye konu olan ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil toplam fiyatı internet sitesinde belirtildiği şekildedir. Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Bedeni, Rengi, Adedi ve Satış Bedeli www.yourdesign.com.tr   internet sitesi üzerinde “Ürün Detay” kısmında belirtildiği gibidir. Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

 

Ürün Adı Renk Beden Ürün Kodu       Adet    Fiyat    Toplam

Ara Toplam :

Kargo :

Sepet Tutarı :

Ücretsiz Mağazadan Teslim :

Toplam:

Teslimat Şekli:

Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması olan Yurtiçi Kargo aracılığıyla ALICI adresine teslim edilecektir.

Teslimat Adresi      :

Teslim Edilecek Kişi:                      

Fatura Adresi      :

Teslimat Tarihi:

Sipariş oluşturulduğu tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sevkiyatlara başlanacaktır. Bu süre sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, Tüketici Mevzuatına uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir. SATICI, mücbir sebepler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen durumlar, savaş, seferberlik, sıkı yönetim, tüm Türkiye geneli yahut kargo operasyonlarını etkileyecek şekilde belirli illerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemeyebilir. Bu durumda SATICI, ALICI’ya gerekli bildirimleri yapacaktır.

Kargo Ücreti:

Sözleşme konusu ürün(ler), sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön bilgilendirme formunda açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması (Yurtiçi Kargo) tarafından teslim edilir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1.ALICI, www.yourdesign.com.tr   internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2.ALICI, işbu sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

4.3.Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgilendirme formunda açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.4.Sözleşme konusu ürün veya ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5.Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

4.6.SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.7.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade eder.

4.8.SATICI, mücbir sebepler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen durumlar, savaş, seferberlik, sıkı yönetim, tüm Türkiye geneli yahut kargo operasyonlarını etkileyecek şekilde belirli illerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde nakden ve defaten ödenir.

4.9.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin www. yourdesign.com.tr sitesinde ALICI siparişi oluştururken internet üzerinden sanal ortamda ALICI tarafından kabul edilmiş olması, e-posta ile SATICI tarafından ALICI’ya gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.10.Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün veya ürün bedelinin 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade edilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.11.ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

4.12.ALICI’nın kişiselleştirilmiş ürünler dışında cayma hakkını kullanabildiği durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir;

Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir. Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI'nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir.

4.13.ALICI, www.yourdesign.com.tr   internet sitesinde yayınlanan Defacto kampanyalarının, www.yourdesign.com.tr   internet sitesinin  satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak, DeFacto’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen koşulları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Defacto’nun kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının DeFacto tarafından tespit edilmesi durumunda, DeFacto’nun kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

4.14.Ürün sayfasında sipariş sayısı bazlı stok sınırlaması içeren kampanyalı ürünlerin satışlarında sistemsel aksaklıklar, altyapı sorunları vb. nedenlerle kampanya şartlarını aşan ürün alımı (aynı üründen yirmi adet ve üzeri sipariş verilmesi) gerçekleşmesi durumunda ve/veya tüketici alımı sayılmayacak adette toplu alım yapılması durumunda aşan ürün alımları geçersiz olacak ve sipariş iptal edilecektir. Bu durumda teslimat ücreti de dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler siparişin iptal tarihinden itibaren en geç iki gün içerisinde Tüketici’ye iade edilecektir. ALICI’nın 20 (yirmi) üründen fazla sipariş vermeyi istemeyi durumunda info@yourdesign.com.tr   e-posta adresi üzerinden iletişime geçmek suretiyle talebini iletmesi mümkün olup, sipariş talebini kabul edip etmeme noktasındaki takdir münhasıran SATICI’dadır. 

4.15.SATICI, makul derecede fraud (dolandırıcılık) şüphesi oluşturan bir siparişi ve/veya işlemi, Alıcı’nın onayı olmaksızın, tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olup, işbu siparişin ve/veya işlemin iptali sebebiyle Alıcı’nın Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur.

4.16.ALICI, ürünleri kişiselleştirme adına yükleyeceği fotoğraflar ve düzenleme de dahil olmak üzere ürün içeriğinin doğruluğunun, özgünlüğünün ve söz konusu ürün içeriğinin kullanımıyla 3.kişilerin kişilik ve fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere haklarının ihlal edilmediğinin  kanıtlanmasından tek başına sorumludur. ALICI ürün siparişi verdiği anda sipariş içeriğini onayladığını, siparişin verildiği şekilde basıma hazır olduğunu kabul eder. 

4.17.Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında internet sitesi içeriğinde belirtilmesi durumunda, SATICI işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişleri tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder

4.18 www.yourdesign.com.tr   ’de SATICI tarafından sunulan ürünler kapsamında kullanılması için indirim veya hediye içeren birden fazla kampanyaya yer verilebilir. ALICI, işbu kampanyaların ancak birinden yararlanma hakkını haiz olup birden fazla kampanya ALICI tarafından yapılacak aynı alışveriş içerisinde birlikte kullanılamaz. Internet Sitesinde oluşabilecek sistem hatası nedeniyle birlikte kullanıma sehven açılan kampanyalardan yararlanarak verilen siparişlerin SATICI tarafından derhal iptal edilme hakkı saklıdır. Buna ilaveten işbu sözleşme kapsamında, DeFacto, Üye'ye Gift Club üyeliği sağlamayacaktır. Bu nedenle, ALICI’nın, Gift Club üyeliği kapsamında elde ettiği Gift Puan'lar, sözleşmenin herhangi bir hükmü uyarınca ALICI’ya herhangi bir hak veya menfaat sağlamayacaktır.

4.19.ALICI, işbu sözleşme kapsamında, www.yourdesign.com.tr  web sitesi aracılığıyla ürünlerini kişiselleştirirken gerekli aydınlatmaları yapıp gerekli izinleri aldıktan sonra 3. Kişilere ait görselleri/kişisel verileri yükleyebilir. Bu durumda, ALICI, 3. kişilerin görsellerini/kişisel verilerini yükleme konusunda gerekli tüm izinlere sahip olduğunu ve bu görsellerin/kişisel verilerin kullanımının 3.kişileri ve/veya Defacto’yu herhangi bir şekilde zarara uğratmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Nitekim ALICI’nın, 3. kişilere ait görselleri/kişisel verileri yüklemesi sonucunda, DeFacto'ya ve/veya 3. kişilere herhangi bir zarar verilmesi halinde, ALICI bu zararın tazmini noktasında DeFacto'ya karşı münhasıran sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.20. ALICI, satın aldığı ürünü kişisel kullanım amacıyla satın aldığını ve bu kapsamda sipariş ettiği kişiselleştirilmiş ürünleri ticari amaç güderek üçüncü şahıslara satmayacağını ve bu veya başka bir yol ile fiili bir kazanç elde etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI internet sitesi üzerinden kişiselleştirip satın aldığı ürünü bu maddeye aykırı olarak üçüncü şahıslara satması veya başka bir yol ile fiili kazanç elde etmesi halinde, Defacto’nun ve/veya 3.şahısların bu nedenle uğrayabileceği her türlü zararın tazmininden münhasıran sorumlu olacağını ve bu kapsamda Defacto’nun herhangi bir ödeme yapması halinde rücu hakkı olduğunu ve ilk talepte bu zararı karşılayacağını kabul eder.

MADDE 5- BORÇLU’NUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilememesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkına haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 117 ve devamı maddelerinde yer alan "Borçlunun Temerrüdü" hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf temerrüde düşmüş kabul edilecektir ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

SATICI’nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen durumlar, savaş, seferberlik, sıkı yönetim, tüm Türkiye geneli yahut kargo operasyonlarını etkileyecek şekilde belirli illerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Böyle bir durumda, ALICI, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Kapıda Ödeme hizmet bedelinin iadesi mümkün değildir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1-YASAL CAYMA HAKKI

Yasal cayma hakkı kişiselleştirilmiş ürünler bakımından mevzuat gereği mümkün olmayıp, www.yourdesign.com.tr  internet sitesi içerisinde kişiselleştirilmemiş ürün satışı yapılmamaktadır. Bu sebeple ALICI, internet sitesi üzerinden satın almış olduğu kişiselleştirilmiş ürünler bakımından yasal cayma hakkına haiz olmayacaktır.

6.2-YASAL CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde sayılan sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Ayrıca niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

 

Her türlü bilgisayar yazılım ve programları, DVD, VCD, CD v.b. üzerine ses ve görüntü kaydedilen ürünler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması ise ürünün ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış olması şartına bağlıdır.

6.3. KİŞİYE ÖZEL / KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER ÜRÜNLER BAKIMINDAN CAYMA HAKKI

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz. Kişiye özel ürünler, kişinin talebi üzerine yapılandırılan, kişiselleştirilen veya yazı eklenmiş ürünleri içerir. Örneğin; gravürler, pullar, monogramlar, nakışlar, kabartmalar, gravürler, oymalar veya baskılar. Kişiye özel ürünler iade edilemez ancak ürünler teslim edildiklerinde hasarlı / kusurlu ise para iadesi yapılabilir, değiştirilebilir ya da ALICI’nın tüketici mevzuatından kaynaklanan diğer seçimlik haklarının kullanımı sağlanabilir.

MADDE 7- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

"DEFACTO" markası ve logosu, ve Websitesi'nin  tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak DEFACTO tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. İnternet sitesine konu ürün kişiselleştirme hizmetinden  faydalanılması hiçbir suretle ALICI’ya içeriklere yönelik hak tanındığı anlamına gelmemekte olup ALICI  DEFACTO’nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını DEFACTO’nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda kullanamaz. ALICI’nın ürün kişiselleştirirken üçüncü kişilerin ve/veya DEFACTO’nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Alıcı, DEFACTO’nun ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

ALICI, www.yourdesign.com.tr  internet sitesi üzerinden sunulan tasarım ve görseller ile oluşturulacak  ürünlere dair mali ve manevi hakların DEFACTO’ ya ait olacağını,  FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yazılı işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, umuma iletim hakkı ile yine FSEK’in 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde yazılı eseri umuma arz yetkisi, icranın sahibi olarak tanıtılma hakkı, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını menetmek yetkisi ile eser sahibinin zilyet ve malike karşı haklarını kullanım yetkisi gibi manevi hakları kullanma yetkisinin DEFACTO’ ya ait olacağını, çalışanlarından bu hususta gerekli izin ve beyanlarını aldığını, aksi halde DEFACTO’nun bu sebeple uğrayabileceği tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

DEFACTO, ALICI’nın www.yourdesign.com.tr  internet sitesi üzerinden kendisine ait görsel ve tasarımlar ile oluşturacağı ürünlere ilişkin her türlü mali ve manevi hakların ALICI’ya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-8 KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ

ALICI, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler ALICI’nın Web Sitesi’ne üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenmeye devam edecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Defacto Perakende Ticaret Anonim Şirketi olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

ALICI’nın kişisel verileri daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek üyelik sözleşmesinin Şirket’e yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

Alıcı, kendisine ait kişisel verilerinin Defacto’nun belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

ALICI’ya ait Kişisel Veriler işbu başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

ALICI; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Kanun’un 68. Maddesinde belirtilen değerlere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, genel olarak ise SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Kanun’un 68. Maddesi uyarınca belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır. Bu parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

Uyuşmazlık halinde ALICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi ile 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Madde 6’ya uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvuru yapabilecektir. Hiçbir parasal sınırlama öngörülmemekle beraber, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI:

DEFACTO PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALICI: